Har du spørsmål om kråker som ikke er på siden min? Email meg! helpthecrows@gmail.com
Vil du kontakte nærmeste dyrehabilitator?: länk